Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού

Όσοι διαθέτετε πτυχίο ή δίπλωμα από αναγνωρισμένο Ωδείο στα παρακάτω όργανα μπορείτε να στέλνετε τα βιογραφικά σας.

Βιολί

Βιολοντσέλο

Τρομπέτα

Μπουζούκι

Jazz Πιάνο 

Για το Μπουζούκι και το Jazz Πιάνο απαιτείται βεβαίωση περάτωσης σπουδών. 

 

Εκτός από τα τυπικά προσόντα , θα ληφθεί υπόψιν η εντοπιότητα και η διδακτική εμπειρία.

Μαζί με την αίτηση σας, επισυνάψτε αντίγραφου του πτυχίου-διπλώματος.

Μετά από την 1η συνέντευξη, ίσως θα ζητηθεί και ακρόαση .

 

 

 

 

 

 

Sky Vegas review bettingy.com/sky-vegas-casino read at bettingy.com

Θα μας βρείτε: